1 Số tính năng của Vista

Discussion in 'Windows' started by ac7ive, May 1, 2009.

 1. Offline

  ac7ive

  • Knowledge Sharing

  Message Count:
  2,071
  Likes Received:
  358
  Trophy Points:
  83
  [FONT=&quot]SNIPPING TOOL[/FONT]
  [FONT=&quot]Snipping tool là công cụ mới của Wista, nó cho phép bạn chụp lại mọi thứ trên màn hình lưu thành file hình ảnh, sau đó có thể ghi chú thêm vào hình ảnh này. Đây có thể nói là một công cụ rất có ích cho các bạn sinh viên và tất cả các bạn muốn post hình lên forum.[/FONT]

  [FONT=&quot]Để[/FONT][FONT=&quot] sử dụng công cụ này bạn vào Start [/FONT]à[FONT=&quot] Programs [/FONT]à[FONT=&quot] Accessories [/FONT]à[FONT=&quot] Snipping Tool[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]

  [FONT=&quot]ấn[/FONT][FONT=&quot] vào mũi tên bên phải New chọn Free-form Snip để cắt một hình tự do[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG] [/FONT]

  [FONT=&quot]Đang[/FONT][FONT=&quot] cắt hình tự do[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  Hình
  [/FONT][FONT=&quot] sau khi cắt[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]

  [FONT=&quot]Nếu[/FONT][FONT=&quot] bạn chọn rectangular snip sẽ chụp hình theo hình chữ nhật do bạn chọn[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  Hình
  [/FONT][FONT=&quot] sau khi chụp[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  Nếu
  [/FONT][FONT=&quot] bạn chọn Windows Snip sẽ chụp hình theo của sổ mà bạn chọn. Đây qua thực là công cụ chụp hình hiệu quả và tiện dụng. Khi bạn làm việc với nhiều cửa sổ bạn chỉ cần click vào cửa sổ là hình sẽ được chụp.[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  Nếu
  [/FONT][FONT=&quot] bạn chọn Full-screen snip sẽ chụp lại tất cả những gì trên desktop[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  Sau
  [/FONT][FONT=&quot] khi chụp xong bạn có thể vào menu tool chọn Pen để chọn bút và màu vẽ, Highlighter để gây sự chú ý, Eraser tẩy những gì bạn làm sai[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  Sau
  [/FONT][FONT=&quot] khi chú giải xong bạn lưu file và ấn New để chụp hình khác[/FONT]
  [FONT=&quot]Windows Wista có nhiều tính hay quá phải không các bạn. Một số hình trong bài viết này Tôi cũng dùng Snipping tool. [/FONT]

  ==================================

  [FONT=&quot]WINDOWS MEETING SPACE[/FONT]
  [FONT=&quot]Windows Meeting Space thực chất là bảng nâng cấp của Net Meeting trong các hệ điều hành trước của Windows. Windows Meeting Space hổ trợ các tính năng như: hội họp, chia sẽ files, ứng dụng, desktop. Đây là một tính năng thường được sử dụng trong việc giảng dạy, thảo luận nhóm,… [/FONT]
  [FONT=&quot]Để sử dụng tính năng này bạn vào Start [/FONT]à[FONT=&quot] Programs [/FONT]à[FONT=&quot] Windows Meeting Space. Nếu lần đầu tiên sử dụng chương trình này, bạn chọn Yes, continue setting up Windows meeting space để khởi động chương trình.[/FONT]


  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Chọn sign me in automatically when windows Starts để lần sau khỏi start lại chương trình People Near Me[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Vào Start [/FONT]à[FONT=&quot] Programs [/FONT]à[FONT=&quot] Windows Meeting Space lần thứ 2 sẽ có giao diện sau, ấn Start a new meeting để tạo cuộc hợp mới[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Gõ vào tên cuộc hợp, và password phải là 8 ký tự [/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Tạo cuộc hợp mới [/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Sau khi tạo xong ấn Invite People để mời người khác trên mạng tham gia hợp[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Chọn user mời hợp. ấn send Invitations[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Bạn cũng có thể ấn Invite others.. để send invate qua mail, hay lưu invate thành file mời những người khác tham dự.[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Sau đó bạn chọn Share a program or your desktop để share ứng dụng[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Chọn ứng dụng cần share[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Người tham dự cuộc hợp nhận được thư mời của bạn.[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Nhập password do bạn cung cấp để tham gia vào cuộc họp[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Những nguời tham dự sẽ thấy được ứng dụng mà bạn share[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Người tham dự cuộc hợp có thể điều khiển được ứng dụng của bạn nếu bạn cho phép[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Bạn cũng có thể viết tin nhắn cho những người tham dự cuộc hợp[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Bạn có thể thêm những hình ảnh minh họa bằng cách nhấn nút Add để chọn hình thêm vào Handout[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]
  Trước khi rời khỏi cuộc họp bạn có thể vào Menu Meeting chọn Save handout để lưu lại những hình minh họa sau đó chọn Leave meeting để thoát.[/FONT]


  =======================================

  [FONT=&quot]PARENTAL CONTROLS[/FONT]

  [FONT=&quot]Khi các bạn dùng chung máy tính với người khác, ví dụ như các bạn sinh viên chia sẽ máy tính với các bạn cùng phòng, Anh chị em sử dụng chung máy tính. Các bạn có muốn biết họ đã làm gì trên máy tính của mình? Có khi nào bạn muốn không cho ai đó dùng PC của bạn để xem phim? Hay không cho họ dùng máy tính của mình để truy cập vào những trang web không lành mạnh, hoặc chỉ cho phép họ dùng máy tính của mình trong khoảng thời gian nào đó. Parental Control của Windows Vista sẽ giúp bạn làm điều này. Thực ra đây là chức năng quản lý con cái của các bậc phụ huynh.[/FONT]

  [FONT=&quot]Để sử dụng chức năng này bạn vào Start [/FONT]à[FONT=&quot] Settings [/FONT]à[FONT=&quot] Control panel chọn Parental Controls[/FONT]

  [FONT=&quot][IMG][/FONT]

  [FONT=&quot]Chọn user cần quản lý[/FONT]

  [FONT=&quot][IMG][/FONT]

  [FONT=&quot]Chọn Option On enforce current settings để bật chức năng theo dõi user[/FONT]

  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Chọn option On, collect information about computer usage để ghi lại mọi hành động của user[/FONT]

  [FONT=&quot][IMG][/FONT]

  [FONT=&quot]Chọn Windows Vista web filter để chặn lọc web[/FONT]

  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Chọn Option Block some websites or content để bật tính năng cho phép hay không cho phép truy cập vào một số web site[/FONT]

  [FONT=&quot][IMG][/FONT]

  [FONT=&quot]Ấn Edit Allow and block list để cho phép hay cấm truy cập vào những trang web nào [/FONT]

  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot] Nhập vào trang web nào cho phép, trang web nào cấm[/FONT]

  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Check vào Option Block file downloads nếu bạn muốn cấm download[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Chọn Time Limits để giới hạn thời gian sử dụng máy[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Chọn thời gian được phép truy cập[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Chọn Games để hạn chế game mà user dược phép chơi[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Được phép hay không được phép chơi game[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Chọn Allow and block specific programs đề cho phép hay không cho phép chạy ứng dụng[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Chọn All programs để cho phép thực thi tất cả các ứng dụng[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Chọn Only use the programs I allow để chọn những ứng dụng được phép thực thi[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Chọn View activity reports để xem user đã làm những gì trên máy tính của mình[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Những ứng dụng và game user đã dùng[/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Bây giờ thì các bậc phụ huynh cũng như các bạn có thể yên tâm là máy tính của mình không bị sử dụng sai mục đích, cũng như theo dõi các user đã làm gì trên máy tính của mình.


  CTL [Nhất nghệ]

  -----------------------------------

  Ở trên là các tính năng mới của Vista, có lẽ Vista ko phải là OS xa lạ với chúng ta nữa (tất nhiên Win7 hấp dẫn hơn rồi :P) nhưng ko phải tất cả những tính năng trên chúng ta điều biết. Tiêu chí của Microsoft là "Tất cả trong 1" nên các bạn đừng lạ nếu các bạn chưa khám phá hết 1 nữa tính năng của nó :)

  Bài trên mình leech từ NhatNghe.com. Thấy hay nên đem về cho mọi người tham khảo :)
  [/FONT]

Share This Page