[Hỏi] [IP routeing trên Windows Server 2008]

Discussion in 'Windows' started by spkt_099100, Mar 22, 2013.

 1. Offline

  spkt_099100

  • New Member

  Message Count:
  7
  Likes Received:
  7
  Trophy Points:
  3
  Mình thực hiện bài Lab Routing như sau:
  [IMG]

  2 router mình dùng 2 win server 2008, 2 client win 7
  Client1 --------Server 1-------Server 2 --------Client2
  VM4 VM2 VM3

  Thực hiện static route sao cho client 1 ping được client2 @@
  Mở rộng lên là 2 mạng con Lan1 và lan 2 [IMG]
  có ai hướng dẫn mình với.
  Ví dụ: Muốn con Client 1 ping được tới con server2 thì phải route như thế nào?
  Đích là IP Server2 ,gateway mình đặt như thế nào?

  Cảm ơn ^^
 2. Offline

  glng_19

  • New Member

  Message Count:
  18
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  3
  D.pr1me and spkt_099100 like this.
 3. Offline

  tiplix

  • Member

  Message Count:
  96
  Likes Received:
  33
  Trophy Points:
  18

  Client 1: Trỏ Default Gateway về 10.10.0.2
  Router 1: gõ cmdline "route add 172.16.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.102 if 1" (giả sử if 1 là cái card mạng mà 2 router đang nối nhau)

  Client 2: Trỏ Default Gateway về 172.16.0.10
  Router 2: gõ cmdline "route add 10.10.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.100 if 1" (giả sử if 1 là cái card mạng mà 2 router đang nối nhau)

  Không muốn dùng cmdline thì vào ManageServer, add cái RaS vào --> administrative tool -> RaS --> bạn tự tìm hiểu nha, giao diện dễ òm
  spkt_099100, FNguyen and ocrenaka like this.

Share This Page