Slide báo cáo FTP & WEB Server (mạng căn bản)

Discussion in 'Windows' started by Tranquoclinh.it, Nov 20, 2012.

 1. Offline

  Tranquoclinh.it

  • New Member

  Message Count:
  18
  Likes Received:
  15
  Trophy Points:
  3
  my_lucky92, ocrenaka and SpiritHero like this.
 2. Offline

  ocrenaka

  • Trùm Cuối

  Message Count:
  1,594
  Likes Received:
  464
  Trophy Points:
  83
  Cái hình của slide giới thiệu nhìn hay thật
  Tranquoclinh.it likes this.
 3. Offline

  Tranquoclinh.it

  • New Member

  Message Count:
  18
  Likes Received:
  15
  Trophy Points:
  3
  Mới báo cáo xong hôm nay, Slide đó cô đánh giá cao, share cho các bạn năm sau để tham khảo !

Share This Page