Xin mở lớp KTS học kỳ 3

Discussion in 'Kỹ Thuật Số' started by nosay3012, Jun 13, 2013.

 1. Offline

  nosay3012

  • New Member

  Message Count:
  1
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  1
  Có ai muốn học KTS học kỳ hè này không?? làm đơn xin mở lớp.
  hunglong1111 likes this.
 2. Offline

  luckypoy

  • New Member

  Message Count:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Pen he nao pan.
 3. Offline

  hunglong1111

  • New Member

  Message Count:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  lên danh sách đi bạn mình hệ DHCQ
 4. Offline

  luckypoy

  • New Member

  Message Count:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Oh mjh hc trung cap ak.

Share This Page